Badania polowe


Badanie polowe w trakcie

Obejmują wykonywane in situ lub w laboratorium (z pobranych próbek) badania zagęszczenia, nośności warstw, równości i szorstkości nawierzchni. Ponadto odwierty w nawierzchni MMA lub betonie.

 

Metody badań polowych

Metody badań polowych, które wykorzystujemy to m.in.:

  • Badania metodą Proctor’a,
  • Badania wskaźnika nośności CBR,
  • Badania płytą dynamiczną,
  • Badania sondą dynamiczną,
  • Badania aparatem VSS,
  • Badania równości nawierzchni planografem i IRI,
  • Pomiar nośności metodą belki Benkelmana,
  • Badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni aparatem T2GO dla dróg kołowych i lotnisk.