Symbol mikroskopu

10 lat

doświadczenia

Symbol monitora

Wysoka jakość

badań

Symbol probówki

Szeroki zakres

badań

Centrum Badań Laboratoryjnych CEBEL – badania terenowe i laboratoryjne, Lublin

Centrum Badań Laboratoryjnych CEBEL w Lublinie istnieje od 2009 roku. Oferujemy kompleksowe usługi laboratoryjne dla budownictwa drogowego i budownictwa ogólnego. Naszym Klientom m.in. inwestorom i wykonawcom robót drogowych i budowlanych, producentom materiałów budowlanych oraz podmiotom sprawującym nadzory budowlane oferujemy szeroki zakres badań in situ lub w laboratorium, wykonywanych z zastosowaniem jak najnowocześniejszego sprzętu.

 

Badania na przejściu

Zakres wykonywanych badań

Nasza specjalność to badania laboratoryjne i badania terenowe dla budownictwa drogowego i ogólnego. Naszym Klientom oferujemy m.in.:

Kruszywo do nawierzchni

Badania MMA

Separator

 

Wykonujemy badania mieszanek mineralno-asfaltowych MMA. Badania MMA przeprowadzamy dla wszystkich typów mieszanek: AC, SMA, ACWMS oraz BBTM oraz MMCE. W ramach badań zapewniamy m.in. koleinowanie, badania luminancji kruszywa i MMA oraz wykonywanie próbek odbiorczych MMA.

 

 Czytaj więcej

Maszyna do badania betonu

Badania betonów cementowych

Separator

 

Przeprowadzamy badania betonów cementowych, mieszanek CBGM, stabilizacji. Zapewniamy doradztwo techniczne, projektowanie składów mieszanek i analizy badawcze. W ramach badań betonów wykonujemy m.in. badanie mrozoodporności, badania wytrzymałościowe i badania sklerometryczne.

 

 Czytaj więcej

Kruszywo i logo

Badania kruszyw i gruntów

Separator

 

Wykonujemy kompleksowe badania kruszyw i gruntów obejmujące m.in. skład ziarnowy, oznaczanie nasiąkliwości i gęstości objętościowej kruszyw, badanie wskaźnika piaskowego, opracowywanie składów mieszanek kruszyw, badania luminancji kruszywa.

 

 Czytaj więcej

Urządzenie do badań

Badania polowe

Separator

 

Przeprowadzamy badania obejmujące badania zagęszczenia gruntów, nasypów, zasypek. Wykonujemy badania nośności warstw konstrukcyjnych drogi, badania równości warstw konstrukcyjnych oraz szorstkości nawierzchni.

 

 Czytaj więcej

Inspekcja przejścia dla pieszych

Badania oznakowania poziomego

Separator

 

Wykonujemy badania oznakowania poziomego dróg. Zapewniamy precyzyjny pomiar wszystkich parametrów obejmujący m.in.: oznaczanie współrzędnych chromatycznych i współczynnika luminancji β, oraz badania widzialności w dzień i w nocy, szorstkości oraz grubości oznakowania poziomego.

 

 Czytaj więcej

Zakaz wjazdu

Badania oznakowania pionowego

Separator

 

Do badań wykorzystujemy retroreflektometr najnowszej generacji oraz kolorymetr. Wykonujemy badania na próbkach w laboratorium lub w terenie dla znaków zainstalowanych. Służymy pomocą Zarządcom dróg przy kwalifikowaniu znaków drogowych do wymiany.

 

 Czytaj więcej

Badania

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem zrealizowanych badań. Realizujemy kompleksowe badania laboratoryjne i terenowe dla budownictwa drogowego. Gwarantujemy obsługę w elastycznym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb zakresie i dobór metod badań stosownie do specyfikacji zlecenia.

 

Badanie znaków poziomych

CEBEL – szybko i solidnie

Separator