Badania oznakowania poziomego


Urządzenie do badań znaków poziomych

Wykonujemy badania oznakowania poziomego dróg. Z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i zgodnie z obowiązującymi normami wykonujemy pełen zakres badań oznakowania na drogach kołowych i lotniskach. Badania oznakowania poziomego wykonujemy zgodnie z dokumentacją projektową, zapewniając precyzyjny pomiar wszystkich parametrów. Urządzenia, jakimi dysponujemy to atestowany sprzęt posiadający aktualne certyfikaty kalibracji. Wykonujemy badania oznakowania nowego lub odtwarzanego – służymy pomocą wykonawcom i zarządcom dróg.

 

Oznakowanie poziome - zakres badań

Zakres badania oznakowania poziomego dróg obejmuje m.in.:

  • Oznaczanie współrzędnych chromatycznych i współczynnika luminancji β,
  • Badania widzialności w dzień i w nocy oznakowania poziomego,
  • Badania szorstkości oznakowania wahadłem angielskim lub aparatem T2GO,
  • Badania grubości oznakowania miernikiem cyfrowym.