Badania kruszyw i gruntów


Kruszywo do badań

Nasze usługi laboratoryjne obejmują również badania kruszyw i gruntów. Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i zaplecza laboratoryjnego wykonujemy wszelkie niezbędne analizy surowców i materiałów budowlanych

 

Badania kruszyw

Badania kruszyw przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami i otrzymaną od Klienta specyfikacją. Metody badawcze dobieramy indywidualnie - na potrzeby specyfiki konkretnego zlecenia. Usługi badania kruszyw adresujemy do szerokiego grona Klientów m.in. inwestorów i wykonawców inwestycji budowlanych oraz producentów i odbiorców materiałów budowlanych, a także do instytucji i organów nadzorujących.

 

W ramach badań kruszyw zapewniamy m.in.:

  • przesiewy,
  • badania wskaźnika piaskowego,
  • badania luminancji kruszyw.

 

Badania gruntów

Przeprowadzamy kompleksowe badania gruntów. Szczegółową analizę gruntów wykonujemy m.in. na potrzeby inwestycji budowlanych i drogowych w celu określenia parametrów wytrzymałościowych gruntu dla budownictwa. Określamy rodzaj, stan i wilgotność gruntów.

 

Na czym polega badanie gruntu?

W ramach badania gruntu szczegółowej analizie poddawane są parametry geotechniczne i właściwości fizyczne podłoża takie jak:

  • wilgotność,
  • gęstość objętościowa,
  • analiza granulometryczna,
  • stopień plastyczności i granice konsystencji gruntów spoistych,
  • pęcznienie gruntów,
  • wytrzymałość na ścinanie
  • zawartość substancji organicznych.