Badania betonów cementowych


Maszyna do badania cementu

Wykonujemy kompleksowe badania betonów cementowych. Swoje usługi oferujemy m.in. inwestorom i wykonawcom inwestycji budowlanych i drogowych, a także producentom betonu i instytucjom nadzorczym. Naszym Klientom zapewniamy pełen zakres usług obejmujących doradztwo techniczne, projektowanie składów mieszanek i wykonanie niezbędnych analiz.

 

W ramach badań betonów cementowych oferujemy:

  • projektowanie składu mieszanek cementowych (stabilizacje, CBGM, betony),
  • badanie mrozoodporności,
  • badania wytrzymałościowe,
  • badania sklerometryczne.

 

Co obejmuje badanie betonu?

Badanie betonu mające na celu analizę składu mieszanek betonowych oraz parametrów technicznych betonów stwardniałych przeprowadzane jest z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i testów. W trakcie badań oznaczane są właściwości betonu takie jak: zawartość powietrza, nasiąkliwość, lepkość, wodoprzepuszczalność i mrozoodporność, a także wytrzymałość i twardość betonu. W ramach badań betonu wykonujemy szczegółowe czynności takie jak:

  • oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej metodami: opadu stożka, stolika rozpływu, Ve-Be i stopnia zagęszczalności wg obowiązujących norm,
  • oznaczenie zawartości powietrza.

 W ramach badań betonu stwardniałego oznaczamy parametry takie jak:

  • wytrzymałość na ściskanie,
  • wytrzymałość na zginanie i rozciąganie przy rozłupywaniu,
  • właściwości związane z trwałością – nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoprzepuszczalność, penetracja wody pod ciśnieniem i mrozoodporność z udziałem soli odladzających.