O Centrum Badań Laboratoryjnych – „CEBEL” Sp. z o.o. w Lublinie


Siedziba lokal

Centrum Badań Laboratoryjnych „CEBEL” Sp. z o. o. rozpoczęło działalność w 2009 roku. Nasz główny profil działalności to usługi laboratoryjne dla budownictwa drogowego obejmujące w szczególności:

  • Opracowywanie Badań Typu mieszanek mineralno-asfaltowych dla wszystkich rodzajów mieszanek AC, SMA, ACWMS, BBTM,
  • Badania gruntów i kruszyw oraz mieszanek kruszyw,
  • Badania nawierzchni,
  • Badania polowe,
  • Badania wytrzymałościowe betonów i projektowanie składu mieszanek cementowych,
  • Nadzory i doradztwo technologiczne.

Wykonujemy również badania na potrzeby budownictwa ogólnego oraz badania materiałów budowlanych w uzgodnionym ze zleceniodawcą zakresie, np. szorstkości płyt betonowych itp..

Nasze atuty to doświadczenie, solidność i doskonała znajomość rynku. Od momentu powstania dbamy o zagwarantowanie korzystającym z naszych usług Klientom najwyższych standardów usług. Ich osiąganie umożliwia nam wykwalifikowana kadra i nowej generacji sprzęt. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku laboratoryjnych usług badawczych, stawiamy na ciągły rozwój. Nasze laboratorium budowlano – drogowe ma na swoim koncie wiele osiągnięć, w tym: zrealizowanych projektów krajowych i unijnych mających na celu m.in. promocję innowacji w drogownictwie i wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym. Wśród naszych sukcesów warto wymienić m.in. opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu – mieszanki do podbudów nawierzchni drogowych pochodzącej z recyklingu opon.

Stale podejmujemy również nowe wyzwania i nie ustajemy w poszukiwaniach badawczych, by móc dostarczać Państwu sprawdzone rozwiązania w zakresie budownictwa drogowego. Klientom gwarantujemy sprawną i rzetelną obsługę. Współpraca z naszą firmą to również okazja do nawiązania długofalowej relacji biznesowej – naszym partnerom gwarantujemy obsługę w elastycznym, dopasowanym do potrzeb zakresie i czasie oraz konkurencyjne stawki.

Jesteśmy członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Klub Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Od wielu lat współpracujemy w badaniach z Politechniką Lubelską w Lublinie.

Nasza kadra to zespół specjalistów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań laboratoryjnych i dłuższym od naszej historii stażem pracy w laboratorium.