Badania oznakowania pionowego


Znaki pionowe na jezdniZ zastosowaniem specjalistycznego sprzętu wykonujemy również badania oznakowania pionowego.

W ramach badań oznakowania pionowego szczegółowej kontroli, dla każdego koloru, poddajemy parametry takie jak:

  • oznaczanie współrzędnych chromatycznych i współczynnika luminancji β,
  • pomiar współczynnika odblasku dla znaków pionowych.