Projektujemy recepty na podbudowy z kruszyw niezwiązanych i związanych hydraulicznie wg WT-4 i WT-5, w tym na ulepszone podłoża "in situ". Badania wytrzymałościowe próbek CBGM od C1,5/2,0 do betonów klasy C40/50.

     Projektujemy składy (recepty) na podbudowy pomocnicze i zasadnicze oraz ulepszone podłoża z kruszyw niezwiązanych i związanych hydraulicznie (przeważnie cementem) zgodnie z obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 i WT-5 od mieszanki CBGM 0/8 do CBGM 0/31,5 dla klas wytrzymałościowych od C 1,5/2,0 do C 8/10.

     Możliwe jest także wykonanie recepty w oparciu o normę PN-S-96012:1997, a dla stabilizacji gruntów wapnem według PN-S-96011:1998.

     Prowadzimy także bieżącą kontrolę produkcji - badania wytrzymałościowe.

     W zależności wymagań w ramach recept związanych cementem wg PN-EN 14227-1 standardowo wykonujemy:
  • przydatność kruszywa lub gruntu do stabilizacji;
  • zaroby o różnej zawartości cementu w celu optymalizacji;
  • badanie wytrzymałościowe po 7 i 28 dniach (na życzenie po 14 dniach);
  • badanie mrozoodporności.

powrót
All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook