Badanie odkształcenia nawierzchni przeprowadzamy za pomocą belki Benkelmana pod obciążeniem 100 kN/oś. Wykonujemy także badanie równości nawierzchni planografem oraz profilografem IRI, a także odwierty kontrolno-odbiorowe.

     Projektowanie nowej nawierzchni, bądź jej przebudowa powinny zapewniać nieprzekraczanie stanów granicznych nośności oraz przydatności do użytkowania, w założonym okresie eksploatacyjnym. Ocenę nośności odcinków drogowych KR1-K4 można przeprowadzić na podstawie wyznaczonego ugięcia miarodajnego. Badanie odkształcenia nawierzchni przeprowadzamy za pomocą belki Benkelmana pod obciążeniem 100 kN/oś. Po odpowiedniej analizie statystycznej osiągnięty wynik porównujemy się z dopuszczalnymi ugięciami zalecanymi przez Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.


     Pomiaru równości nawierzchni wykonujemy w przekroju podłużnym zgodnie z normą BN-68/8931-04. Badanie odbywa się w sposób ciągły przy pomocy planografu PD-01 produkcji Omega Gdańsk. Planograf jest cyfrowy, więc nie trzeba zmieniać w nim rolek papieru, które łatwo ulegały zniszczeniu. Zapis odbywa się bezpośrednio na komputer. Pozwala to na natychmiastową analizę wyników już na budowie.


     Od sierpnia 2013 r. wykonujemy także badania równości nawierzchni metodą profilometryczną tzw. IRI (International Roughness Index) - wymagane przez Wytyczne Techniczne WT-2. Do tego celu służy nam Walking Profiler i5009 umożliwiający wyznaczenie wskaźników IRI dla odcinków 50-cio metrowych zgodnie z Dz.U.1999.43.430 oraz Dz.U.2002.12.116.
     Krótka charakterystyka wskaźnik IRI, czyli International Roughness Index. IRI jest cechą eksploatacyjną nawierzchni drogowej, która określa podatność do wzbudzania nadwozia i podwozia pojazdu do generowania wstrząsów lub drgań, jakie mogą być odczuwalne przez użytkowników pojazdu podczas jazdy po nierównościach podłużnych nawierzchni drogowej. Im mniej nierówności tym wskaźnik IRI osiąga niższe wartości. Aby badania IRI były jednakowe dla pomiarów dokonywanych profilografami ręcznymi, gdzie prędkość pomiaru nie przekracza 5 km/h a profilografami montowanymi na samochodach (V=80 km/h) to do obliczeń IRI stosuje się parametry modelu dynamicznego tzn. "złotego samochodu" ("golden car"). Są to określone właściwości nadwozia, podwozia oraz sprężystości opon samochodowych, resora i amortyzatora. Relacje zachodzące pomiędzy tymi parametrami są stałe i zdefiniowane.


     Odwierty kontrolne w nawierzchniach asfaltowych wykonujemy o różnych średnicach w zależności od zapotrzebowania badawczego. Są to odwierty z przeznaczeniem na ekstrakcje mm-a (poznanie składu), zagęszczenia nawierzchni lub koleinowanie.

 

powrót
All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook