Badania wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym, który w większości jest identyczny jak sprzęt badawczych największego Inwestora drogowego w Polsce, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

     W skład naszej głównej bazy sprzętowej wchodzi m.in.:

 • Koleinomierz dwumiejscowy Cooper Technology CRT-WTEN2 zgodny z PN-EN12697-22;
 • Zagęszczarka Cooper Technology CRT-RC2S zgodna z PN-EN 12697-33;
 • Ekstraktor ultradźwiękowy 20-1100 Infratest zgodny z PN-EN12697-1;
 • Mieszarka laboratoryjna 20-0160 Infratest zgodna z PN-EN 12697-35;
 • Ubijak Marshalla Utest UTAS-0082 zgodny z PN-EN 12697-30;
 • Automatyczny ubijak Proctora 10-1865 Infratest zgodny z PN- 13286-2;
 • Automatyczny aparat PiK B070N Matest zgodny z PN-EN 1427;
 • Penetrometr automatyczny FroeWag zgodny z PN-EN 1426;
 • Aparat próżniowy FroeWag zgodny z PN-EN 12697-5 i -12;
 • Uniwersalna prasa Unitronic Matest zgodna z PN-EN 13286-47, PN-EN 12697-37, PN-EN 12697-23 i PN-EN 196-1;
 • Wahadło angielskie Cooper CRT-PENDULUM zgodne z PN-EN 13036-4, PN-EN1097-8, PN-EN 1436;
 • Reflektometr ZRM 6013 RL/Qd Zehntner Testing Instruments zgodny z PN-EN 1436;
 • Spektrofotometr MiniScan EZ HunterLab zgodny z PN-EN 1436;
 • Walking Profiler IRI do badania równości metodą profilometryczną zgodny z Dz.U.1999.43.430 oraz Dz.U.2002.12.116.

     Posiadamy szeroką gamę usług w swojej ofercie.
     Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami lub do bezpośredniego kontaktu z naszym laboratorium.

 

All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook