Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" sp. z o.o.
20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 23
tel. : +48 81 744 33 03
e-mail : biuro@cebel.pl

NIP: PL9462593588
REGON: 060539531
KRS: 0000343154
Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN


Godziny pracy :
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00

All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook