Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 23 realizuje projekt pod nazwą:
Innowacje w drogownictwie - mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna
z dodatkiem miału gumowego pochodzącego z recyklingu opon
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP współfinansowanego ze środków europejskich.

Cel projektu:
Wdrożenie w przedsiębiorstwie CEBEL wyników prac B+R w wyniku których opracowanyzostał innowacyjny produkt – mieszanka do podbudów nawierzchni drogowych.

Planowane efekty:

a) wdrożenie wyników prac B+R,
b) wdrożenie innowacji produktowej – mieszanka do podbudów nawierzchni drogowych,
c) zakup środków trwałych do wykonywania podbudów nawierzchni drogowych
,d) wzmocnienie kapitału osobowego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3.521.490,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 1.999.742,59 PLN,
co stanowi 69,97% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Rozpoczęcie realizacji Projektu : 2017-07-01.
Zakończenie finansowe realizacji Projektu : 2018-06-30
-------------------------------------------------------------------------------

     Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" sp. z o. o.
z siedzibą w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 23 realizuje projekt pod nazwą:
"Wzrost konkurencyjności usług laboratoryjnych firmy CEBEL na rynku regionalnym poprzez stworzenie mobilnego laboratorium",
który jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 487.241,84 PLN.
Kwota dofinansowania wynosi 176.709,36 PLN,
co stanowi 36,27% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Rozpoczęcie realizacji Projektu : 2014-01-02.
Zakończenie finansowe realizacji Projektu : 2015-08-31
All rights reserved.

Copyright © 2012 CEBEL
facebook